Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Skriftlig fullmakt

En skriftlig fullmakt är en självständig fullmakt som har upprättats för att kunna visas upp för tredje man. Den skriftliga handlingen fungerar som ett bevismedel för den fullmäktiges behörighet att företa rättshandlingar i huvudmannens namn.

En skriftligt fullmakt kan kombineras andra instruktioner som endast lämnats till den fullmäktige som inte är avsedda att komma till tredje mans kännedom.

Exempel: Huvudmannen upprättar en skriftlig fullmakt där det framgår att den fullmäktige får sälja fastigheten X. Denna information är avsedd för tredje man. Utöver den skriftliga handlingen får den fullmäktige instruktioner om att fastigheten inte får säljas för mindre än 1 000 000 kr. Denna information är inte avsedd för tredje man.

Relaterade länkar: