Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Prokura

Prokura är en handelsfullmakt som kan utfärdas av ett bolag genom att man låter registrera prokuran i ett handelsregistrer hos bolagsverket. Prokuran rör nästintill samtliga ärenden i bolagets näringsverksamhet. Den fullmäktige (prokuristen) får bl.a. inte överlåta eller inteckna bolagets fasta egendom utan särskilt medgivande.