Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Olika typer av fullmakter

En fullmakt utfärdas för att den fullmäktige ska rättshandla i annans (huvudmannens) namn för annans (huvudmannens) räkning. Det finns flera olika sorters fullmakter, både för olika användningsområden och för olika sätt som en fullmakt kan utfärdas på. En del fullmakter är reglerade direkt i lag medan andra har utvecklats genom rättspraxis eller sedvänjor och handelsbruk.

Relaterade länkar: