Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Huvudmannen tilldelas förvaltare

Om huvudmannen tilldelas en förvaltare enligt föräldrabalken (1949:381) får den fullmäktiges handlingar som företas med stöd av fullmakten inte större verkan än om huvudmannen själv hade företagit handlingen. Detta stadgas i 22 § AvtL. Eftersom huvudmannen har en förvaltare har denne ingen egen rättshandlingsförmåga och kan därför inte på egen hand ingå rättshandlingar. Detta innebär att den fullmäktige inte kan företa rättshandlingar i en huvudmans namn och för dennes räkning under den tid som huvudmannen har en förvaltare.

Relaterade länkar: