Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Uppdragsfullmakt

En fullmakt som endast grundar sig på ett meddelande från huvudmannen till den fullmäktige kallas även för uppdragsfullmakt eller för paragraf 18-fullmakt då denna form av fullmakt regleras i 18 § AvtL. En uppdragsfullmakt återkallas genom att huvudmannen sänder ett meddelande till den fullmäktige. Fullmakten är återkallad när meddelandet har kommit den fullmäktige tillhanda, dvs. det krävs endast att den fullmäktige kan ta del av meddelandet, det krävs således inte att denne faktiskt har gjort det.