Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Ställningsfullmakt

Om den fullmäktige erhållit en ställningsfullmakt återkallas fullmakten genom att den fullmäktige avlägsnas från dennes position, dvs. sägs upp eller avskedas från tjänsten eller anställningen genom vilken denne blev befullmäktigad. Detta stadgas i 15 § AvtL.

Relaterade länkar: