Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Återkallande av en fullmakt

En fullmakt återkallas i regel på samma sätt som den har meddelats. Om en fullmakt har meddelats på flera sätt måste vanligtvis samtliga meddelanden om fullmakten återkallas, detta stadgas i 12 § AvtL.

Relaterade länkar: