Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Behörighet

Den fullmäktiges behörighet är vad den fullmäktige har rätt att göra. Behörigheten för den fullmäktige bestäms av själv fullmakten, dvs. den information som kan utläsas av fullmakten. En tredje man har möjlighet att kontrollera en fullmäktigs behörighet såvida fullmakten inte endast lämnats muntligen, se närmare uppdragsfullmakt. Även om fullmakten inte är skriftlig går det att utläsa den fullmäktiges behörighet. Är det exempelvis frågan om en ställningfullmakt kan den fullmäktiges behörighet vanligtvis utläsas genom yttre faktorer, t.ex. att personen bär uniform eller står bakom kassaapparaten. Om den fullmäktige handlar utanför sin behörighet, dvs. utanför fullmakten, blir huvudmannen inte bunden till de rättshandlingar som den fullmäktige företar, oavsett tredje mans goda tro. Om den fullmäktige inte har någon behörighet är denne över huvud taget inte fullmäktig.

Relaterade dokument: