Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Den fullmäktiges skadeståndsansvar

Om huvudmannen skulle bli bunden till ett avtal trots att den fullmäktige har handlat utanför sin befogenhet har huvudmannen rätt att kräva ersättning av den fullmäktige. Huvudmannen har i en sådan situation rätt till ersättning för den skada som uppstått. Om fullmäktige t.ex. inte fick sälja en viss egendom i huvudmannen namn och för dennes räkning till ett lägre pris än 100 000 kr men säljer egendomen för 90 000 kr är den fullmäktige skyldig att ersätta huvudmannen mellanskillnaden, dvs. 10 000 kr.

Tredje man kan inte framställa någon form av krav på en fullmäktig som handlat utanför sina befogenheter. Detta beror på att tredje man inte kan lida någon skada i dessa situationer. Om tredje man är i god tro om den fullmäktiges befogenheter blir rättshandlingen gällande mot huvudmannen och tredje man har därför inte lidit någon skada. Om tredje man inte skulle kunna göra rättshandlingen gällande mot huvudmannen beror detta på att tredje man var i ond tro. I en sådan situation är det inte skäligt att tredje man skulle få kräva ersättning av den fullmäktige.

Relaterade länkar: