Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Begreppet fullmakt

Att ge någon fullmakt innebär att mottagaren ges rätt att vidta en eller flera rättshandlingar på givarens vägnar. Den som lämnar ut en fullmakt kallas för fullmaktsgivare eller huvudman. Den som får en fullmakt kallas för fullmaktstagare, fullmäktig eller ombud. En fullmakt kan lämnas på flera olika sätt t.ex. skriftligt, muntligt, genom anställning eller genom konkludent handlade.

Relaterade dokument: