Fullmakt.net Sveriges största faktabank om fullmakter och fullmaktsrätt

Att tänka på

Att ingå avtal med en fullmäktig (eller en person som påstår sig vara fullmäktig) kan innebära vissa risker. Om situationen tillåter är det alltid bra att kontrollera den fullmäktiges behörighet. Om behörigheten inte framgår direkt av sammanhanget kan detta göras genom att man kontaktar huvudmannen eller att eventuella registerutdrag begärs ut. Här nedan följer några punkter som kan vara bra att ha i åtanke när avtal träffas med en fullmäktig.